השותפות

רשת לקידום הדור הבא של הנהגה שמאלית בישראל

תכנית העמיתים של השותפות היא רשת לקידום שדרת הנהגה המתמקדת בקידום שוויון אזרחי.