החזון שלנו

תכנית העמיתים של השותפות היא רשת לקידום שדרת הנהגה צומחת המתמקדת בקידום שוויון אזרחי. אנו מאמינים במפגש ישיר בין המנהיגים והפעילים הטובים והמבריקים ביותר. המפגשים מתמקדים בניתוח האתגרים האסטרטגיים ובפתרון משותף של בעיות, ומאפשרים לדור הבא של המנהיגות הפוליטית לפתח כלים להתמודדות טובה יותר עם האתגרים הכרוכים בשינוי פוליטי. אנו מטפחים סביבת עבודה אינטימית שמבוססת על אמון, כבוד הדדי וערכים משותפים. כך אנו יוצרים שיתוף פעולה אפקטיבי לשם ניסוח עמדות, תכנון מדיניות והעברת מסרים לקראת קידומה של ישראל כמדינה מכילה ודמוקרטית עם המבט אל העתיד.
אנו מאמינים שמערכת יחסים חזקה בין מנהיגים יהודים וערבים חיונית למדינת ישראל היום יותר מאשר בעבר. מבחינה חינוכית אנו מדגישים את הצורך בדמוקרטיה איתנה; מבחינה מקצועית אנו מדגישים את החשיבות שביצירת מערכת יחסים מתמשכת ובדו-שיח בין פעילים צעירים יהודים וערבים ומנהיגים מן הקשת הפוליטית הפרוגרסיבית.

התכנית שלנו

תכנית העמיתים של השותפות היא תכנית אינטנסיבית שנמשכת שנתיים. העמיתים שלנו נפגשים פעם בשבועיים להרצאות של אינטלקטואלים ואנשי ציבור מובילים; חיזוק מיומנויות וכלים ארגוניים; ואימון לעבודה משותפת כקבוצה. במהלך התכנית העמיתים שלנו כותבים ניירות מדיניות וזוכים בהבנת עומק של ההיסטוריה ושל עמדות היסוד באשר לשוויון אזרחי בישראל. כל עמית מקבל ליווי אישי מהצוות ורשת תמיכה של השותפות.

שקיפות

השותפות (שותפות לעתיד ישראל) היא עמותה רשומה הפועלת בכפוף לחוק הישראלי ומתנהלת בשקיפות לעיני הציבור.
פעילותנו מתאפשרת הודות לתרומתם הנדיבה של קרנות ויחידים.

תרומה מישות מדינית זרה:
2022 רבעון 4 – 85,000 ש"ח, שגרירות הולנד.